flere

Folkeoplysningens hus

Et moderne forsamlingshus med et handlings- og oplevelsesorienteret voksenundervisningsmiljø - et uformelt læringscenter, hvor livslæring er omdrejningspunktet og hvor eleverne aktivt tager ansvar for egen læring med samarbejde, socialt samvær og selvoverraskelse som værktøjer.

Folkeoplsningens-hus

I huset er der bl.a. jobsøgningsprojekter, aftenskoleundervisning, daghøjskole, Ældre Sagen, bevægelsesfag, festlokaler, Århus Retshjælp, edb-undervisning, konferencer, event og meget andet.  

Folkeoplysningens Hus er en del af FO-byen