flere

Beboere i huset

Vidste du at følgende er daglige eller jævnlige brugere af Folkeoplysningens Hus

 

Ca. 150.000-200.000 brugere har deres gang på årsplan i Folkeoplysningens Hus.

Aarhus Retshjælp

Kernegruppen for rådgivningsvirksomheden er de ressourcesvage grupper. Retshjælpen yder dog også gratis hjælp til andre befolkningsgrupper - men denne hjælp er primært af mere forebyggende art og gives normalt kun som mundtlig rådgivning, mens retshjælpen varetager egentlig sagsbehandling for de ressourcesvage grupper.

Aarhus Retshjælp er en privat stiftet selvejende institution, hvis virksomhed formelt hviler på retsplejelovens § 128, stk. 5., der før det muligt for Justitsministeriet at yde tilskud til retshjælpsinstitutionerne.

Den daglige ledelse udgøres af en kontorchef, en souschef og en sekretær. Herudover medvirker 30 juridiske studerende og kandidater i rådgivningen.

 

Ældre Sagen

Et socialhumanitært arbejde, der beskæftiger sig med demensaflastere, besøgsvenner, bisiddere, sorggruppe, ledsagere, multietnisk arbejde. Samtidig arbejder Ældre Sagen ældrepolitisk med temamøder og opfølgning på henvendelser vedr. hjemmehjælp m.m. Desuden leverer Ældre Sagen rådgivning af forskellig art, f.eks. arv og testamente.

Ca. 170 frivillige er tilknyttet og der kommer hver uge over 1.000 mennesker, som har et godt fællesskab og et stort netværk - det være sig de frivillige på kontoret, i køkkenet, som arrangementsledere osv.

 

Én indgang

I 2011 var FO-Aarhus og Daghøjskolen Gimle, sammen med flere underleverandører, en af vinderne af Aarhus Kommunes udbud vedr. følgende linjer:
- Joblinje
- Afprøvningslinje
- Rådigheds- og motivationslinje
- Arbejdsevnelinje
- Uddannelseslinje 1
- Uddannelseslinje 2
Vores tilbud inden for disse linjer findes på denne hjemmeside: www.enindgang.net

 

ØKOgal står for maden i husets kantine, der kaldes Café Nicolai (opkaldt efter Grundtvig): ØKOgals kantine har plads til ca. 75 spisende gæster, hvor vi hver dag serverer lækker, hjemmelavet og økologisk mad til FO-husets gæster og brugere. Udover kantinedrift leverer ØKOgal mad og forplejning til eksterne såvel som interne arrangementer, fx møder, konferencer afholdt i FO-byen samt større fester som konfirmationer, bryllupper og runde fødselsdage både inde og uden for huset.

 

Børnehjælpsdagen

- støtter anbragte børn (0-17 år), som bor på en døgninstitution eller hos en plejefamilie samt udsatte unge op til 29 år. Formålet er at styrke deres potentialer og ressourcer og gøre dem mere parate til voksenlivet. Derfor afvikler Børnehjælpsdagen projekter og aktiviteter, der har fokus på børnenes kompetencer, mentale og fysiske robusthed.

  

Daghøjskolen Gimle

Gimle-linjerne Kvindeliv, Det benhårde Musikkursus og Psykologi, holder også til i huset.

 

FVU og OBU

Forberendende VoksenUndervisning (dansk, matematik, engelsk) og ordblindeundervisning

 

FO-Aarhus' aftenskoleundervisning
F.eks. engelsk, spansk, tango, dans og fysisk træning, flamenco, salsa, eksperimenterende maleri, computer for modne damer og meget andet.

 

Aarhus Kommunes Straksaktivering
Straksaktivering er et tilbud til 18-24-årige kontanthjælpsmodtagere, der har brug for aktivering, mens de venter på at komme i gang med en uddannelse, eller mens de får afklaret deres fremtidige uddannelses- og erhvervsønsker. Tilbuddene om straksaktivering på ældreområdet sker i et samarbejde mellem Aarhus Kommunes Beskæftigelsesafdeling og Afdelingen for Sundhed og Omsorg.

 

 


Eksempler på enkeltstående arrangementer gennem årene i Folkeoplysningens Hus:

Seniorer uden Grænser

Sandberg Design

At Work

RugeStedet

BMI

Center for Mentalisering

Dansk psyko-motoriske Terapeuter

DeViva

Dansk Israelsk Forening

EF Education First

FDZ-førstehjælp

Fisker Performance

Yogadays

Jurainstituttet

Nutrimenta

Public Attack

Natha Yogacenter

 

 

Festudlejning
Ca. 50-60 gange årligt lejer foreninger, firmaer og private vores køkken og festlokale til alle mulige former for fester:
- konfirmationer
- bryllupper
- julefrokoster
- afslutningsfester
- svendegilder
- fødselsdage
- skolejubilæer
- receptioner m.v.

 

Læs desuden om hele FO-byens indbyggere