flere

Bygningerne

 

Skolen lå engang på det, der hed "Bispetoft", og som nu er hjørnet af Christiansgade og Vester Allé i Aarhus. Den består af en skolebygning og en overlærerbolig og disse to bygninger blev bygget i 1899-1900 for Århus Købstads Skolevæsen. Efter en konkurrence om tegningerne blev arkitekten Carl Harild udvalgt til opgaven (han var samtidig konduktør for kgl. bygningsinspektør Hack Kampmann, som byggede landsarkivet i Viborg - og de to bygninger har tydelige fælles træk i deres fine detaljer i træ og sten.)

 

Skolen er en ren midterkorridor-type: én lang gang på hver etage mellem to rækker næsten ens klasseværelser.

Folkeoplsningens-hus

 

Materialer:

De røde mursten er håndstrøgne fra Aarslev-Tilst Teglværk på sokkel af granit. Fugerne er specielle buede hamborgerfuger.

Inskriptionen på vestgavlen er udført i sandsten.

Trædragere og alle bjælker er af høvlet og udskåret Pitch-Pine, der er bejdset og forsynet med nogen dekoration.

Trapperne var oprindeligt belagt med egetræs slidtrin.

Vinduernes glasareal i klasserne er 1/7 af gulvfladen og giver dermed nogle meget lyse rum.

 

Håndværkere:
Følgende aarhusianske bygningshåndværkere var med til at bygge skolen: Snedkermester E. Rasmussen, blikkenslager Salling, glarmester Buckreitz, malermester Engsig, smedemestrene Sørensen og Larsen. Urskiven er fabrikeret i kobber af A. Wilson.

Bygningerne er registreret med bevaringsværdi: 3.

(Bygninger, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4 udpeges i kommuneplanen som bevaringsværdige med to retsvirkninger som følger heraf: Dels betyder det, at bygningen ikke må nedrives før der er taget positivt stilling hertil og dels betyder det, at der kan opnås økonomisk tilskud til forbedringer (inden for den ramme, der administreres af bygningsforbedringsudvalget for Aarhus Kommune))