flere

Kryds-og-tværs samarbejde

 

De mange forskellige parter, der er lejere og brugere i huset, har stor glæde af hinanden. Der samarbejdes på kryds og tværs, som det var vores håb og intention, da vi købte huset.

 

Ældre Sagen, der lejer næsten en hel etage, samarbejder f.eks. med de unge elever på Aarhus Produktionsskole, der står for kantinedriften i huset. Både unge og ældre får en masse ud af samværet og får rykket ved nogle fordomme undervejs!


Ved indvielsen af bygningerne optrådte Gøglerskolens unge med Hip Hop-dans og Ældre Sagens medlemmer med Square Dance og det gav gensidig mange pift og tilråb.


I kælderen er der 2 lokaler med motionsmaskiner, som de stillede gratis til rådighed for husets brugere, så her mødes unge og ældre, lærere og elever, arbejdende og arbejdssøgende på helt lige fod omkring et fælles mål: sundhed og velvære.


Lærere og ledere på de mange projekter og daghøjskolelinjer for arbejdssøgende sparrer med hinanden vedr. kontakter til erhvervslivet, mens deltagerne mødes i kantinen og udveksler gode råd med f.eks. jobsamtaler eller fif til personlige kontakter.

Desuden står der pedeller og edb-medarbejder til rådighed i dagligdagen.