flere

Naboerne- FO-byen

I gamle dage (det vil sige for ca. 100 år siden) blev Vester Allé fra Rådhuset og ned til åen kaldt "Fattigmandsbakken", fordi der her lå en række institutioner på stribe, som understregede det i forvejen fattige kvarter: en skole, en kaserne, et fængsel og en fattiggård (hvor kunstmuseet Aros nu ligger). Institutioner, der næsten kan rumme alle menneskelivets faser.

I dag har Vester Alle totalt skiftet karakter. Man kunne nu næsten tale om "Kulturbakken": Den gamle kaserne er blevet til kultur- og udstillingshus, skolen er blevet til Folkeoplysningens Hus, fattiggården er væk, men i stedet har vi fået et nyt kunstmuseum Aros og lige overfor ligger Erhvervsarkivet med sine 50 km boghylder. Den "fængslende" udsigt er her dog stadig, idet Aarhus Retsbygning og arrest ligger, hvor den altid har ligget, dog med en meget smuk og nyrenoveret facade.

Folkeoplysningens Hus er en del af FO-byen